ย 
๐‘ฏ๐’‚๐’‘๐’‘๐’š ๐’†๐’‚๐’“๐’๐’š ๐’Ž๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“'๐’” ๐’…๐’‚๐’š! ๐‘พ๐’† ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’… ๐’‚ ๐‘ต๐’†๐’˜ ๐’‘๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’• ๐’‚๐’๐’ ๐’Ž๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’” ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’๐’๐’—๐’† ๐’˜๐’‰๐’†๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’š๐’๐’– ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’…๐’“๐’†๐’ ๐’๐’“ ๐’‡๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’†๐’”, ๐’๐’–๐’“ ๐‘ต๐’†๐’˜ " ๐‘ฌ๐’”๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’„ " ๐‘ด๐’‚๐’๐’ˆ๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐‘ท๐’‚๐’”๐’”๐’Š๐’๐’ ๐’‡๐’“๐’–๐’Š๐’• ๐’ƒ๐’๐’…๐’š ๐’ƒ๐’–๐’•๐’•๐’†๐’“. ๐‘ฎ๐’†๐’• ๐’‰๐’†๐’“ ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’‰๐’‚๐’” ๐’‚๐’ ๐’Š๐’๐’‡๐’Š๐’๐’Š๐’•๐’† ๐’Ž๐’†๐’‚๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ฌ๐’”๐’๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’„: ๐’”๐’๐’Ž๐’†๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’๐’๐’š ๐’–๐’๐’…๐’†๐’“๐’”๐’•๐’๐’๐’… ๐’ƒ๐’š ๐’‚ ๐’„๐’‰๐’๐’”๐’†๐’ ๐’ˆ๐’“๐’๐’–๐’‘. ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’ˆ๐’“๐’๐’–๐’‘ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’…๐’†๐’”๐’†๐’“๐’—๐’†๐’” ๐’‚ ๐’‘๐’–๐’“๐’‘๐’๐’† ๐’‰๐’†๐’‚๐’“๐’• ๐’๐’๐’ ๐’ƒ๐’†๐’„๐’‚๐’–๐’”๐’† ๐‘ต๐’๐’ƒ๐’๐’…๐’š ๐’˜๐’Š๐’๐’ ๐’†๐’—๐’†๐’“ ๐’–๐’๐’…๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’๐’… ๐’๐’“ ๐’๐’๐’—๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’๐’Š๐’Œ๐’† ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’Ž๐’๐’Ž
Ingredients: organic shea butter, organic coconut oil, organic grapeseed oil,  organic corn starch, organic passion fruit and Mango extract, plant based ecofriendly gitter,  8oz

"Esoteric" Passion Fruit and Mango Body Butter 8oz

$17.00Price
    ย